เกี่ยวกับบริษัท

About us

TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY CO. LTD. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีบริษัทชั้นนำและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือหุ้น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งบริษัทเพื่อให้บริการด้านการศึกษาภายใต้รูปแบบทางธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้การช่วยเหลือประชาชนของนานาประเทศได้เรียนรู้ภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน ตลอดจนช่วยเหลือผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการเรียน การสอนภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับบริษัท

TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY CO. LTD. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีบริษัทชั้นนำและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือหุ้น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งบริษัทเพื่อให้บริการด้านการศึกษาภายใต้รูปแบบทางธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้การช่วยเหลือประชาชนของนานาประเทศได้เรียนรู้ภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน ตลอดจนช่วยเหลือผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการเรียน การสอนภาษาจีนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tang·ไทย

เมื่อปลายปี พ.ศ.2559 บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดประจำประเทศไทย สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยก่อตั้งภายใต้นโยบาย belt and roadของรัฐบาลจีน และนโยบายการขยายการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ จากการค้นคว้าวิจัยและการสั่งสมประสบการณ์ในหลายปีด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ E-learning มีการนำทรัพยากรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย และเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านการศึกษาระหว่างจีนไทยสองประเทศ โดยมีการให้บริการแก่หน่วยงานการศึกษาของไทย ต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอย่างเต็มครบรูปแบบ

สำนักงานประจำประเทศไทย

เมื่อปลายปี พ.ศ.2559 บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดประจำประเทศไทย สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยก่อตั้งภายใต้นโยบาย belt and roadของรัฐบาลจีน และนโยบายการขยายการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ จากการค้นคว้าวิจัยและการสั่งสมประสบการณ์ในหลายปีด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ E-learning มีการนำทรัพยากรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย และเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านการศึกษาระหว่างจีนไทยสองประเทศ โดยมีการให้บริการแก่หน่วยงานการศึกษาของไทย ต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอย่างเต็มครบรูปแบบ

สำนักงานประจำประเทศไทย

กิจการหลักของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดดำเนินการที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสเปน โดยให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบคลาวด์และระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะแก่มหาวิทยาลัยและองค์กรเกือบ100แห่งของประเทศจีน และมีการจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจียวทงแห่งปักกิ่ง เป็นต้น จัดรูปแบบการศึกษาแนวใหม่โดยการผสมผสานการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศแบบออนไลน์ในระดับโลก

เกียรติยศและความสำเร็จ

บริษัทได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวมกว่า 6รายการและได้รับรางวัลเกียรติยศหลายครั้งจากภายในประเทศจีนและในระดับนานาชาติโดยอาศัยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทร่วมมือกับรัฐบาลและสถานศึกษาในหลายประเทศ มีการผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในระดับนานาชาติในด้านการศึกษาสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนในด้านความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างการศึกษาของจีนกับการศึกษาของแต่ละประเทศ

กิจการหลักของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดดำเนินการที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสเปน โดยให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบคลาวด์และระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะแก่มหาวิทยาลัยและองค์กรเกือบ100แห่งของประเทศจีน และมีการจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจียวทงแห่งปักกิ่ง เป็นต้น จัดรูปแบบการศึกษาแนวใหม่โดยการผสมผสานการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศแบบออนไลน์ในระดับโลก

เกียรติยศและความสำเร็จ

บริษัทได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวมกว่า 6รายการและได้รับรางวัลเกียรติยศหลายครั้งจากภายในประเทศจีนและในระดับนานาชาติโดยอาศัยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทร่วมมือกับรัฐบาลและสถานศึกษาในหลายประเทศ มีการผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในระดับนานาชาติในด้านการศึกษาสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนในด้านความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างการศึกษาของจีนกับการศึกษาของแต่ละประเทศ