Current location >> CCTE Sino-foreign Joint School Dual Certificates Program:

รายละเอียดโดยย่อ

โครงการหลักสูตรทวิวุฒิมุ่งหวังให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปพร้อมๆกับการได้รับประสบการณ์การศึกษาที่ประเทศจีนและได้รับวุฒิการศึกษานานาชาติ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยจากชาติต่างๆ องค์กรการศึกษาประเทศจีนและวิทยาลัยในประเทศจีน เปิดสอนสาขาและวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

เข้าร่วมโครงการ CCTE

โครงการเหล่านี้เปิดรับแค่เฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือเราเท่านั้น หากท่านใดมีความสนใจ อันดับแรกท่านจะต้องหามหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในประเทศของท่านก่อน และทำการเลือกสาขาที่จะเรียน ความต้องการเพิ่มเติมในประเทศที่ท่านสมัคร กรุณาสอบถามพนักงานที่ศูนย์รับสมัครในประเทศของท่าน

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ CCTE

ตอนนี้ทางเรามีแผนกลยุทธ์ที่จะเปิดทำความร่วมมือไปทั่วโลก เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยความร่วมมือจีนนานาชาติกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ยินดีต้อนรับองค์กรจากประเทศต่างๆที่กำลังแสวงหาความร่วมมือกับประเทศจีนให้มาเข้าร่วมความร่วมมือนี้ กรุณาส่งใบสมัครทางออนไลน์ ข้อมูลขององค์กรท่านจะถูกเก็บอยู่ในคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อทำความร่วมมือร่วมกัน หลังจากได้รับข้อมูลแล้วทางพนักงานที่อยู่ในประเทศหรือเขตของท่านจะทำการติดต่อกลับทันที

สมัครเลย