ข่าวคราวความเคลื่อนไหว

NEWS

ปี 2020
ธันวาคม
การประชุมวิชาการการศึกษานานาชาติประยุกต์ “ อินเตอร์เน็ต + ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี
พฤศจิกายน
งานสัมมนา “ปัญญาประดิษฐุ์ + การศึกษานานาชาติ” ณ กรุงปักกิ่ง เป็นไปอย่างราบรื่น
ตุลาคม
การจัดการประชุมการศึกษานานาชาติประเทศจีนประจำปี 2020 ณ กรุงปักกิ่ง บริษัท ถังเฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้รับรางวัลพันธมิตรดีเด่น
มิถุนายน
ความส าเร็จจากการประชุมความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน
มีนาคม
แพลตฟอร์ม “Internet+”
กุมภาพันธ์
บริษัทถังเฟิงจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้าน “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดสอน หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” แก่การศึกษานานาชาติทั่วโลก
หลักสูตรผลงานที่โดดเด่นจากการแข่งขันการสอนภาษาจีนไมโครทั่วประเทศเปิดใช้งานแล้ว
ปี 2019
ธันวาคม
วิทยาลัยรัสเซียต่างชื่นชม “รูปแบบใหม่ของความร่วมมือการศึกษานานาชาติจีน-รัสเซียสมัยใหม่” CCTE ถังฟง
งานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 ภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตจบลงอย่างสมบูรณ์
ปฏิญญาเซี่ยงไฮ้ถือกำเนิดขึ้น ความร่วมมือการศึกษาไทย - จีนทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดด
พฤศจิกายน
ได้รับรางวัลผลงานการศึกษาเอเชียอีกครั้ง รูปแบบ CCTE ของถังฟงก้าวเข้าสู่หน้าใหม่
กันยายน
ถังฟงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” ประเทศไทยครั้งที่ 1
สิงหาคม
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยจีน-ไทยแห่งแรก ณ นิคมอุตสาหกรรมไทย - จีนจังหวัดระยอง
กรกฎาคม
การสัมมนาความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกภายใต้รูปแบบความร่วมมือ CCTE จัดขึ้น ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
บริษัทถัง ฟงร่วมกับรัฐบาลประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วม 2019 China-ASEAN Education Cooperation Week
การฝึกอบรมครั้งแรกของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและอินเตอร์เน็ต+
มิถุนายน
บริษัท ถัง ฟงได้รับเชิญให้เข้าร่วมฟอรั่มการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับประเทศของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ปี 2018
พฤศจิกายน
ผลสำเร็จของความร่วมมือการอาชีวศึกษาจีน - ไทย
ตุลาคม
Tang International Education Group ได้รับรางวัล ผลงานการศึกษาดีเด่นของเอเชีย
สิงหาคม
บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
มิถุนายน
งานแถลงข่าวสารคดี ฉันรักคุณ ตัวอักษรจีนและภาพยนตร์ ตัวอักษรจีนในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับไทย-จีน
พฤษภาคม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเยือนจีนสร้างความร่วมมือ
การประชุมความร่วมมือการอาชีวศึกษาจีน-ไทย ภายใต้นโยบาย One Belt One Road เปิดตัวรูปแบบการผลิตช่างฝีมือผ่านระบบออนไลน์
เมษายน
ประธานหลิว เฟยรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีนาคม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพจัดอบรมการใช้ระบบการสอนภาษาจีนออนไลน์
กุมภาพันธ์
เปิดศักราชใหม่ความร่วมมือการอาชีวศึกษาจีนไทย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ปี 2017
พฤศจิกายน
สอศ.เยือนจีน บ.ถังฟงช่วยสร้างสะพานการอาชีวศึกษาจีนไทย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
กันยายน
การอบรมการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์และการสัมมนาที่กรุงเทพ
สิงหาคม
บริษัทถังได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่14
มิถุนายน
บริษัท Tang Chinese Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับมหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) ของมาเลเซีย
งานสัมมนาการร่วมสร้างแหล่งข้อมูลการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านระบบสารสนเทศของมาเลเซีย จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมษายน
สำนักงานบริษัท Tang Chinese Educationสาขามาเลเซียและไทยเริ่มเปิดใช้งาน
บริษัท Tang Chinese Education ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาของไทย เพื่อเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาของจีนกับไทยผ่านระบบออนไลน
ปี 2016
ธันวาคม
านสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างประเทศระบบออนไลน์+ ภายใต้นโยบาย belt and road
การจัดประชุมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศแบบออนไลน์+ belt and road ที่กรุงเทพ
บริษัท Tang Chinese Educationเยือนประเทศมาเลเซียศึกษาดูงาน
กันยายน
การประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างประเทศแบบออนไลน์+ จัดขึ้นอย่างประสบผลสำเร็จ
บริษัท Tang Chinese Educationได้รับเชิญเข้าร่วมงานการแข่งขันสอบภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่13
สิงหาคม
พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย)เยือนบริษัท Tang Chinese Education
มิถุนายน
บริษัท Tang Chinese Educationชักชวนให้ผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลของมาเลเซียร่วมบริจาคช่วยเหลือการเรียนการสอนภาษาจีน
มีนาคม
บริษัท Tang Chinese Education ร่วมมือกับ DEMOS Group ของฝรั่งเศส ผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีน