Current location >> อินเตอร์เนต+ โครงการการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง

รายละเอียดโดยย่อ

อินเตอร์เนต+ โครงการการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง เป็นโครงการที่เปิดให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่ทำงานแล้ว โครงการนี้ดำเนินการตามอุดมคติทางการศึกษาที่เปิดกว้าง มีรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนต่อหน้าและการเรียนทางออนไลน์จากมหาวิทยาลัยในจีน สิ่งที่ไม่เหมือนกับหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวคือ IOEP นั้นจะให้นักศึกษาได้เดินทางมาที่ประเทศจีนเพื่อเรียนวิชาที่กำหนดให้และได้สัมผัสกับการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาและการทำงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
นอกเหนือจากข้อดีของโครงการปริญญาโททั่วไปแล้ว ข้อดีของ IOEP ยังรวมถึงการสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ มีความยืดหยุ่น ความสะดวกและประหยัดต้นทุน แผนการเรียนที่ราคาประหยัดเช่นนี้ยังทำให้ทุกคนสามารถได้วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ด้วย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทุนทางด้านการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานอีกด้วย

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระดับปริญญาโท

สมัครเลย

Global Admission Centre

Tang Headquarters · China

Address:4th Floor, Jialong Building, No.1-2 East Third Ring South Road, Chaoyang District, Beijing, China100022

Telephone:(8610) 5083 0231

Mailbox:support@tangce.net

Tang · South Korea

Address:7th Floor, Gangnam Gwell Tower, 36, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea

Telephone:070-7124-2905

Mailbox:yuanzx@tangce.net

Tang • Russia

Address:Building 6, 103 vassili street, St. Petersburg, Russia

Telephone:7 (812) 321-26-49 , 79770020129

Mailbox:support@tangce.net

Tang · Thailand

Address:Room No.1203, 12th Floor, Rama 9 Road 9/9, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310

Telephone:020-105-224

Mailbox:thailand@tangce.net

Tang · Malaysia

Address:Wisma UOA 2, Level 17-9, Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia

Telephone:603-27282699

Mailbox:malaysia@tangce.net