งานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 ภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตจบลงอย่างสมบูรณ์
Tang : 2019-12-23

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท Tang Chinese International Education Group ร่วมกับคณะวัฒนธรรมภาษาจีนของมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง คณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยครูฮวาหนานเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 และงานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยครูฮวาหนาน มณฑลกวางเจา จนถึงตอนนี้ การแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 ก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลกว่า 100 คนจากวิทยาลัย 30 กว่าแห่งทั่วประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
รองคณบดีของคณะวัฒนธรรมภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง คุณ Li Weidong เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ศาสตราจารย์ Zheng Yanqun ของสถาบันวิจัยการศึกษานานาชาติภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ศาสตราจารย์ Zhao Yang คณบดีของคณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เลขาธิการ Wang Xuesong ของคณะวัฒนธรรมภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งได้ร่วมกันกล่าวรายงานการประชุม สุดท้ายรองคณบดี Yang Tongjun ของคณะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยครูซีเป่ย ผู้อำนวยการ Yang Fuliang ได้ร่วมกันแบ่งปันสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และได้เชิญตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานและรายงานรองคณบดีของคณะวัฒนธรรมภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง คุณ Li Weidong ดำเนินการกล่าวพิธีเปิด

คณบดี Zuo Pengjun ของคณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยครูฮวาหนานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 และได้กล่าวสรุปต่อสภาพการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันภาษาจีนครั้งนี้ คณะวัฒนธรรมภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง คณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยครูฮวาหนานร่วมกับบริษัท Tang Chinese International Education Group ในการริเริ่มจัดขึ้น โดยมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 1000 คนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากผ่านการคัดเลือกโดยแต่ละวิทยาลัย สุดท้ายจะมีนักเรียนจากวิทยาลัย 62 แห่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยในการเสนอผลงานการเข้าร่วม ทั้งหมด 592 ชิ้น การแข่งขันครั้งนี้ยังได้เพิ่มการแข่งขันแบบทีมเข้าไป มีทีมวิทยาลัย 31 แห่งได้ส่งชุดผลงานมาเข้าร่วม


ในงาน ท่านประธานบริษัท Tang Chinese International Education Group คุณ Li Jinsong ได้รายงาน《โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศของจีนยุคใหม่》จากนั้นได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและมอบรางวัล คุณ Pan Hongxia จากมหาวิทยาลัยครูซีเป่ย คุณ Zhang Chu จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ คุณ Xu Xiaotong จากมหาวิทยาลัยหมินจูแห่งประเทศจีนต่างได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรายบุคคล มหาวิทยาลัยครูซีเป่ย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยนได้รับรางวัลต่างได้รับรางวัลอันดับหนึ่งประเภททีม
พิธีมอบรางวัลครั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลครูที่ปรึกษายอดเยี่ยมและรางวัลทีมยอดเยี่ยม โดยอิงตามข้อมูลของแต่ละวิทยาลัยที่ยื่นมา ผ่านการคัดเลือก ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน มหาวิทยาลัยครูฮวาหนาน มหาวิทยาลัยครูฮวาจง มหาวิทยาลัยจี๋หลิน มหาวิทยาลัยวิศวกรรมและเทคโนโลยีหนานกิง มหาวิทยาลัยครูซีเป่ย มหาวิทยาลัยหมินจูแห่ง ประเทศจีน เป็น 10 มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม
ในช่วงท้าย เลขาธิการ Wang Xuesong ของคณะวัฒนธรรมภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งได้ประกาศว่า การแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 3 จะถูกจัดขึ้นโดยคณะวัฒนธรรมภาษาจีนของมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง คณะการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทียนจินและบริษัท Tang Chinese International Education Group เลขาธิการ Liu Ling ผู้เป็นตัวแทนคณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยครูฮวาหนานได้นำธงของการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศ มอบให้กับฝ่ายการจัดการแข่งขันครั้งที่ 3 และฝ่ายตัวแทนสานต่อ รองคณบดี Du Xiuping จากคณะการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทียนจินพิธีส่งมอบรับช่วงต่อการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 3

ภายใต้การชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญในวงการ การแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศนับวันก็จะยิ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ถังฟงจะขานรับต่อความทันสมัยของการศึกษาระหว่างประเทศ ร่วมมือกับวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในวงการ ครู ในการจัดการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศต่อไป รวบรวมทรัพยากรจากทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตของเด็กนักเรียนและการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ