วิทยาลัยรัสเซียต่างชื่นชม “รูปแบบใหม่ของความร่วมมือการศึกษานานาชาติจีน-รัสเซียสมัยใหม่” CCTE ถังฟง
Tang : 2019-12-23

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 งานฟอรั่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุโรป - เอเชีย ครั้งที่ 11 เปิดขึ้นที่ Russian Academy of Sciences เมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ท่านประธานบริษัท Tang International Education Group และเป็นประธานกรรมการถังฟงสาขาประเทศรัสเซีย คุณ Li Jinsong ได้เยี่ยมเยียนเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์กและเข้าร่วมงานฟอรั่มนี้


ในงานฟอรั่ม คุณ Li Jinsong ได้กล่าวรายงานหัวข้อ《แนวโน้มการพัฒนาความร่วมมือการศึกษาระหว่างประเทศจีน - รัสเซียสมัยใหม่》โดยกล่าวย้อนหลังไปในงานฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนมิถุนายน ที่นักวิชาการที่ปรึกษาประธานาธิบดีปูติน คุณ Glazyev Sergey Yurievich นักวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสหพันธรัฐรัสเซีย คุณ Sakowitz Yuri Vladimirovich ประธานศูนย์วิจัยพัฒนายุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ของจีน - รัสเซีย นักวิชาการคุณ Chen Zhigang ประธานกรรมการถังฟงสาขารัสเซีย คุณ Li Jinsong ต่างได้เสนอแนวคิดสร้างวิทยาลัยการศึกษาระหว่างประเทศจีน - รัสเซียสมัยใหม่ 100 แห่งภายใน 5 ปี จากการวิเคราะห์ของคุณ Li Jinsong ในด้านการมีงานทำ การผลิตบุคลากร การรับบุคลากรจากต่างประเทศของประเทศจีน-อเมริกา-รัสเซีย จึงได้นำเสนอวิธีการใช้รูปแบบ “CCTE” ภายใต้ยุคสมัยใหม่ของจีน-รัสเซีย เพื่อบ่มเพาะบุคลากรของทั้งสองประเทศร่วมกัน ในการให้บริการบริษัทข้ามชาติและความร่วมมือโครงการขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียกับประเทศจีน การนำเสนอได้รับการยอมรับอย่างสูงจากแขกผู้เข้าร่วม ซึ่งหลังจากจบงาน ผู้อำนวยการจากหลายวิทยาลัยได้ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเชิงลึกกับคุณ Li Jinsong

ในช่วงที่อยู่เมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คุณ Li Jinsong พร้อมด้วยรองอธิบดีกระทรวงศึกษา มณฑลเหอเป่ย คุณ Jia Haiming ที่ได้พาคณะผู้แทนโรงเรียนอาชีวศึกษาเหอเป่ยเยี่ยมเยียนวิทยาลัยพันธมิตรที่ร่วมมือกับถังฟงสาขารัสเซีย เช่นวิทยาลัยการขนส่งทางราง วิทยาลัยพณิชยการเทคโนโลยีและการจัดการ แห่งเมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ในช่วงระหว่างการเยี่ยมเยียน ภายใต้การผลักดันของถังฟงสาขารัสเซีย วิทยาลัยพณิชยการเทคโนโลยีและการจัดการแห่งเมืองเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์กได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีทางรถไฟสือเจียจวงและวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหอเป่ย