บริษัทถังเฟิงจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้าน “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดสอน หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” แก่การศึกษานานาชาติทั่วโลก
Tang : 2020-02-11

ในหลายวันมานี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้สั่นคลอนต่อสภาพจิตใจของผู้คนทั่วโลก ในช่วงเวลานี้ บริษัทถังเฟิงจะเปิดให้บริการฟรีชุดหลักสูตรการศึกษานานาชาติและอินเทอร์เน็ต + แพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติที่บริษัทถังเฟิงวิจัยและพัฒนาขึ้นเองแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการ หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพล้วนถูกสร้างขึ้นโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับ ผู้เรียนทุกประเทศ ซึ่งหลักสูตรจะครอบคลุมไปด้วยชุดเนื้อหาประเทศจีนโดยสังเขป หลักสูตรภาษาจีน Tang สารสนเทศการศึกษานานาชาติ การอ่านภาษาจีนขั้นสูง การเขียนภาษาจีนขั้นสูง การวิจารณ์ผลงานทางวรรณคดีโบราณ หลักสูตรพื้นฐานสำหรับครูภาษาจีนนานาชาติ เป็นต้น


แพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติของบริษัทถังเฟิงสามารถครอบคลุมกระบวนการเรียนและกระบวนการสอนได้อย่างรอบด้าน โดยเป็นระบบควบคุมทุกขั้นตอนของการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็นแค่คลิปวีดีโอการเรียนการสอนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียน ก็ล้วนสามารถ “สอน” “เรียน” “ฝึกฝน” ได้ในนี้อย่างแท้จริง ได้รับผลลัพธ์ในการเรียนการสอนและประสิทธิภาพที่ดี
ในแง่ของวิธีการเรียน นอกจากจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้ว ก็ยังมี APP มือถือ TangClass ช่วยให้ท่านเรียนรู้ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสทุกที่ทุกเวลา ทำให้เวลาและสถานที่ในการเรียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรับรองการใช้แหล่งข้อมูลและหลักสูตรออนไลน์ของครูและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ถังเฟิงได้เตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการบริการด้านการเรียนการสอน เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนและให้การรับรองทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้แพลตฟอร์มตลอด 24 ชั่วโมง


ปัจจุบัน ถังเฟิงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวหลายแห่งในประเทศจีนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเข้มข้น เช่น มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการแพร่ของโรคระบาด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีนักเรียนต่างชาติจำนวน 123 คนได้ใช้แพลตฟอร์มของถังเฟิงในการสอบเพื่อแบ่งชั้นเรียน และหลักสูตรภาษาจีนโดยสังเขปออนไลน์ที่จะเปิดให้แก่นักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติจำนวน 2000 กว่าคนนั้นก็ได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว และในช่วงเทศกาลตรุษจีน คณะการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทียนจินได้ยืนหยัดและพยายาม ภายในเวลาสั้นๆเพียง 1 สัปดาห์ก็ได้จัดตั้ง 17 วิชาพื้นฐาน 12 วิชาหลักสูตรออนไลน์ให้แก่นักเรียนต่างชาติรุ่นนี้บนแพลตฟอร์มของถังเฟิง ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและแปลกใหม่สำหรับนักเรียน และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดสอน หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” อย่างแท้จริง


ด้วยการมาถึงของยุคข้อมูลสารสนเทศ ทุกๆอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่จะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ การศึกษาถือเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เป็นบทบาทที่สำคัญดังนั้นบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ ก่อนอื่นต้องเรียนรู้ให้เป็นในด้านการเรียนการประยุกต์ใช้และการปรับใช้ของอินเทอร์เน็ต นี่ถือเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถังเฟิงมีความยินดีที่จะจับมือกับทุกมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีของการศึกษานานาชาติ