หลักสูตรผลงานที่โดดเด่นจากการแข่งขันการสอนภาษาจีนไมโครทั่วประเทศเปิดใช้งานแล้ว
Tang : 2020-02-28

ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ 《คำประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิในปีพ.ศ.2563ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน》, “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” ได้กลายเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันหลักของโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและฝ่ายบริหารการศึกษาต่างๆของประเทศจีน , สำนักงานใหญ่ บริษัทถังเฟิงนำเอาจุดเด่นทรัพยากรการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตและทางดิจิตอล มาบริการตอบสนองการเรียนรู้ที่หลากหลาย “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวทั่วโลก ให้การสนับสนุนงานการศึกษานานาชาติอย่างเต็มที่ ได้รับคำชมเชยและการยกย่องจากวิทยาลัยที่ร่วมมือ


เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนระหว่างประเทศของนักเรียนต่างชาติของแต่ละมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส่งเสริมทรัพยากรการเรียนการสอนระหว่างประเทศ บริษัทถังเฟิง สำนักงานใหญ่ได้รวบรวมทรัพยากรที่มีคุณภาพจากในประเทศ และผลงานที่โดดเด่นจากการแข่งขันการสอนภาษาจีนแบบไมโครของนักเรียนปริญญาโททั่วประเทศ ประกอบไปด้วย《เข้าสู่โลกของตัวอักษรจีน》,《อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การเดินทางของคนจีน》,《เรียนระยะสั้นปักกิ่ง》,《วัฒนธรรมหลิงหนาน》,《ติวเข้มไวยากรณ์ขั้นต้น》ซึ่ง5หลักสูตรวิชาเลือกนี้ได้เปิดใช้งานแล้ว
จากการปรึกษาหารือกันของสมาชิกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของการแข่งขันการสอนภาษาจีนไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศ ศาสตราจารย์ Zhu Ruiping(คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ),สมาชิกที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ Zhao Yang (คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง )、ศาสตราจารย์ Zheng Yanqun(คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)、ศาสตราจารย์ Wang Xuesong(คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง)、ศาสตราจารย์ Wu Yinghui(คณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง)、ศาสตราจารย์ Wu Heping(คณะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยครูซีเป่ย)、ศาสตราจารย์ Zuo Pengjun(คณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศ วิทยาลัยครูฮวาหนาน)、ศาสตราจารย์ Zhang Jianmin(คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างประเทศ วิทยาลัยครูฮวาตง )、ศาสตราจารย์ Zuo bin(คณะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ วิทยาลัยครูฮวาจง)、ท่านประธาน Li Jinsong(Tang Chinese Education & Technology Co.,Ltd.)ได้ตกลงที่จะร่วมมือกับสำนักงานใหญ่บริษัทถังเฟิงในการนำผลงานที่โดดเด่นของการแข่งขันการสอนภาษาจีนแบบไมโครมาประมวลเป็นรูปแบบของหลักสูตรวิชาเลือกให้แก่วิทยาลัยต่างๆ โดยผ่านทางแพลตฟอร์มคลาวน์ทางการศึกษานานาชาติ “อินเทอร์เน็ต+” ของถังเฟิงให้บริการแก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วโลก หลักสูตรจะประกอบไปด้วย 2 ประเภทใหญ่ๆคือภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะตอบสนองต่อรูปแบบในการเรียนภาษาจีนระดับปริญญาโท การฝึกอบบรมครู การแนะนำวัฒนธรรม การเรียนการสอนในชีวิตประจำวัน และต่อไปในภายภาคหน้าจะจัดทำหลักสูตรที่โดดเด่นอีกมากมาย ขอให้ท่านคอยติดตามต่อไป