การจัดการประชุมการศึกษานานาชาติประเทศจีนประจำปี 2020 ณ กรุงปักกิ่ง บริษัท ถังเฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้รับรางวัลพันธมิตรดีเด่น
Tang : 2020-10-23

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 มีการจัดการประชุมการศึกษานานาชาติประเทศจีนประจำปี 2020 ณ กรุงปักกิ่ง ในหัวข้อที่ว่า “การสร้างการศึกษาสู่ระดับโลกและสร้างชะตาร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” พูดคุยในเรื่องทิศทางการพัฒนาความร่วมมือการศึกษานานาชาติรูปแบบใหม่ แสวงหาการสร้างรูปแบบใหม่ในอนาคตของการศึกษาสู่ระดับโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน คุณเฉินเป่าเซิง ได้แบ่งปันวิธีการในการที่รัฐบาลจีนได้พัฒนาการศึกษาและการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดในแวดวงการศึกษา พูดถึงเรื่องการพิจารณาผลักดันการศึกษาสู่ภายนอก และเสนอถึงผลกระทบของการศึกษาที่ช่วยสร้างความหวังในการพัฒนาชะตาร่วมกันของมวลมนุษยชาติในปีพ.ศ.2563 ที่จะผ่านพ้นไป บริษัทถังเฟิงกรุ๊ปได้กระตือรือร้นในการตอบรับข้อเรียกกร้องของรัฐบาล ดำเนินการ “การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของสถาบันอุดมศึกษา”ที่รัฐบาลเสนอความคิดเห็น แสดงถึงเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และจุดเด่นของเนื้อหาของบริษัทถังเฟิง ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีความต้องการการเรียนการสอนนานาชาติที่หลากหลายในช่วงสถานการณ์โรคระบาด


จนถึงตอนนี้ บริษัทถังเฟิงได้ให้แผนการแก้ปัญหาโดยรวมในการ “หยุดเรียนแต่ไม่หยุดเรียนรู้”แก่สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 432 แห่ง มีครูจำนวนกว่า 11,000 คน ใช้คลาวด์ แพลตฟอร์มของถังเฟิงใน 90 กว่าประเทศ มีนักเรียนกว่า 652,000 คนที่ใช้ในการเรียน สถานศึกษาสร้างหลักสูตรนานาชาติกว่า 2,467 หลักสูตร มีสื่อการสอนที่อัพโหลดมากกว่า 130,000 ชิ้น การประเมินทางออนไลน์มากกว่า 1,870,000 ครั้งบริษัทถังเฟิงกระตือรือร้นที่จะสร้างรูปแบบออนไลน์และนานาชาติกับสถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับจากสมาคมการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศจีน ในปีนี้ได้รับรางวัลพันธมิตรดีเด่นประจำปี 2020 เป็นการให้กำลังใจแก่บริษัทถังเฟิงและเป็นแรงผลักดันด้วยเช่นกัน บริษัทถังเฟิงจะก้วเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดังเช่นที่แล้วมา ผลักดัยการศึกษาของจีน สร้างเส้นทางการศึกษานานาชาติยุคใหม่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ แสดงศักยภาพของบริษัทถังเฟิงให้เป็นที่เด่นชัดต่อไป