งานสัมมนา “ปัญญาประดิษฐุ์ + การศึกษานานาชาติ” ณ กรุงปักกิ่ง เป็นไปอย่างราบรื่น
Tang : 2020-11-24

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเทียนจิน บริษัท ถังเฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนา “ปัญญาประดิษฐุ์ + การศึกษานานาชาติ” ณ กรุงปักกิ่ง เขตเซียงซาน อย่างยิ่งใหญ่ สถาบันการศึกษาพันธมิตรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ (พันธมิตร E9)มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาแห่งปักกิ่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหลานโจว บริษัท ถังเฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป และบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐุ์ + การศึกษานานาชาติ: โอกาสและความท้าทาย” ร่วมกันสัมมนาวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น การสื่อสาร 5G บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐุ์ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษานานาชาติ พูดคุยในเรื่องทิศทางการพัฒนาและความท้าทายที่ต้องเจอในการศึกษานานาชาติยุคใหม่ภายหลังสถานการณ์โรคระบาด จุดประสงค์เพื่อแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆในการพัฒนาการศึกษานานาชาติในยุคของปัญญาประดิษฐุ์ ในงานมีท่านศาสตราจารย์เฉินจื้อฮว๋า รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหลานโจว รับหน้าที่พิธีกรในระหว่างการประชุม ประธานบริษัท ถังเฟิง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป หลี่จิ้นซง ได้กล่าวรายงานในหัวข้อ “ปฏิบัติการและโอกาสในการพัฒนาการศึกษานานาชาติยุคใหม่” ประธานหลี่กล่าวว่า “ระบบการเรียนรู้ตามความสามารถผู้เรียนและครูนานาชาติรูปแบบ AI+ภาษาจีน+วิชาการ และการวิจัยผลิตผลิตภัณฑ์” และ “การสร้างหลักสูตรการศึกษานานาชาติปัญญาประดิษฐุ์,การรับนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน” เป็นสิ่งที่การวิจัยการศึกษานานาชาติปัญญาประดิษฐุ์ศึกษาวิจัยทั้งสองทิศทางการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนภาษาจีนออนไลน์ สถาบันวิจัยการศึกษานานาชาติภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาแห่งปักกิ่ง และ คณบดีคณะการสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศาสตราจารย์จ้าวหยาง ได้กล่าวรายงานในสองด้านคือ “การวิจัยและการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบ AI”และ “การเปลี่ยนแปลงบางจุดในระดับอุดมศึกษา” ในขณะเดียวกันได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนไว้โดยเฉพาะอีกด้วยฝ่ายวิชาการคำนวณและเครื่องจักร มหาวิทยาลัยเทียนจิน ศาสตราจารย์ ยู่เหมย และ คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหลานโจว ศาสตราจารย์ จูฉ่างเซิ่ง วิเคราะห์ในด้านเทคโนโลยีว่าหลังสถานการณ์โรคระบาดปัญญาประดิษฐุ์จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับรูปแบบการศึกษาได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ จูฉ่างเซิ่ง และคุณจูจวิ้นชิงจากบริษัทถังเฟิง ก็ได้กล่าวรายงานแผนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทถังเฟิงอีกด้วยนอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษานานาชาติของแต่ละมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญ และยังได้พูดคุยอภิปรายกันเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องการศึกษานานาชาติและ ทิศทางการพัฒนาการศึกษานานาชาติใน “ยุคปัญญาประดิษฐุ์” หลักสูตรอัจฉริยะและมาตรฐานการสร้างเนื้อหาสื่อการสอน ความคาดหวังและการใช้อินเตอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐุ์ ในการศึกษานานาชาติ


สุดท้าย ศาสตราจารย์เฉินจื้อฮว๋า รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหลานโจว และท่านประธานหลี่ ได้กล่าวสรุปงานสัมมนา และเสนอแนะว่าให้ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทถังเฟิงในการช่วยพัฒนาการจัดการสอนให้กับสถาบันการศึกษาต่างชาติ E9 ต้องมุ่งเน้นที่นักศึกษาต่างชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษานานาชาติ นำปัญญาประดิษฐุ์และการศึกษานานาชาติผสมผสานเข้าด้วยกัน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเร่งผลักดันรูปแบบการผลิตบุคลากร ปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ที่ผสมผสานนวัตกรรมและระบบการศึกษาแบบใหม่ที่มีความผสมผสาน ผสมผสานการศึกษาขนาดใหญ่กับการผลิตบุคลากรตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ


“ปัญญาประดิษฐุ์,ภาษาจีน”แสดงถึงความก้าวหน้าและจุดเด่นของการศึกษานานาชาติ เสนอแนะให้สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันผลักดันการศึกษานานาชาติมุ่งสู่ “ยุคปัญญาประดิษฐุ์”ในด้านวิชาการควรมุ่งเน้นให้ครูในท้องที่คิดค้นเครื่องมือการเรียนการสอนแบบ AI การผลิตบุคลากรสาขาการเรียนการสอนแบบ AI และให้ภาษาจีนเป็นวิชาที่เป็นจุดเด่น และกลายเป็นมาตรฐานของจีนเพื่อส่งออกสู่ภายนอกประเทศเมื่องานสัมมนาจบลง ผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญในงานแล้วได้ก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือ “AI+ การศึกษานานาชาติ” ร่วมผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐุ์+ การศึกษานานาชาติ และร่วมสร้างอนาคตการศึกษานานาชาติที่ดีงามไปด้วยกัน