รูปแบบการเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เหมาะสมกับตัวคุณ

以新的学习形式,开启最适合你的留学方式

โครงการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท(ระบบเรียนออนไลน์)สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

国际面授与网络相结合的学习方式

รูปแบบใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนต่อหน้าและการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

ทำให้การศึกษาคุณภาพสูงจากประเทศจีนจับต้องได

汉语教学解决方案

แผนการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีน

ทำให้การสอนและการเรียนง่ายขึ้น

教育信息化解决方案

แผนการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านสารสนเทศจะนำพามาซึ่งอนาคตทางการศึกษา

ข่าวแบบไดนามิก
· บริษัทถังเฟิงจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้าน “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดสอน หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” แก่การศึกษานานาชาติทั่วโลก
· วิทยาลัยรัสเซียต่างชื่นชม “รูปแบบใหม่ของความร่วมมือการศึกษานานาชาติจีน-รัสเซียสมัยใหม่” CCTE ถังฟง
· งานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 ภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตจบลงอย่างสมบูรณ์
· ปฏิญญาเซี่ยงไฮ้ถือกำเนิดขึ้น ความร่วมมือการศึกษาไทย - จีนทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดด
· ได้รับรางวัลผลงานการศึกษาเอเชียอีกครั้ง รูปแบบ CCTE ของถังฟงก้าวเข้าสู่หน้าใหม่
· ถังฟงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” ประเทศไทยครั้งที่ 1
· โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยจีน-ไทยแห่งแรก ณ นิคมอุตสาหกรรมไทย - จีนจังหวัดระยอง
MORE
ข่าวแบบไดนามิก
ความส าเร็จจากการประชุมความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน Tang:2020-06-28
แพลตฟอร์ม “Internet+” Tang:2020-03-16
หลักสูตรผลงานที่โดดเด่นจากการแข่งขันการสอนภาษาจีนไมโครทั่วประเทศเปิดใช้งานแล้ว Tang:2020-02-28
บริษัทถังเฟิงจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้าน “หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดสอน หยุดคาบเรียนแต่ไม่หยุดการเรียน” แก่การศึกษานานาชาติทั่วโลก Tang:2020-02-11
วิทยาลัยรัสเซียต่างชื่นชม “รูปแบบใหม่ของความร่วมมือการศึกษานานาชาติจีน-รัสเซียสมัยใหม่” CCTE ถังฟง Tang:2019-12-23
งานสัมมนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีนระดับไมโครของนักศึกษาปริญญาโททั่วประเทศครั้งที่ 2 ภายใต้ภูมิหลังของการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตจบลงอย่างสมบูรณ์ Tang:2019-12-23
MORE >
เกี่ยวกับถังฟง
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY LTD.)ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในระดับผู้ถือหุ้นถือได้ว่ารวบรวมเอาบริษัททางธุรกิจและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน สิบปีที่ผ่านมา ถังฟงใช้รูปแบบทางธุรกิจแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจให้บริการด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยรวบรวมกำลังจากที่ต่างๆทั่วโลก มุ่งมั่นช่วยให้ประชาชนในประเทศต่างๆได้เรียนรู้ภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน โดยช่วยเหลืออาจารย์และนักเรียนให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน
MORE

เกี่ยวกับถังฟง
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION & TECHNOLOGY LTD.)ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในระดับผู้ถือหุ้นถือได้ว่ารวบรวมเอาบริษัททางธุรกิจและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน สิบปีที่ผ่านมา ถังฟงใช้รูปแบบทางธุรกิจแต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจให้บริการด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยรวบรวมกำลังจากที่ต่างๆทั่วโลก มุ่งมั่นช่วยให้ประชาชนในประเทศต่างๆได้เรียนรู้ภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน โดยช่วยเหลืออาจารย์และนักเรียนให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน

MORE >